What's kaikaikiki
Artists
Exhibition
Publicity
Reports
Contact

サイト内�?��?��?�在�?置


Artworks

Takashi Murakami

Kaikai & Kiki

2000

image
  • Kaikai & Kiki
  • Takashi Murakami
  • 2000
  • Oil paint, acrylic, synthetic resins, fiberglass and iron
    1900 x 960 x 460 mm
    Courtesy Galerie Emmanuel Perrotin, Paris & Miami